Publisert 21. november 2013

Byggesaksblanketter

/link/7a1ca00e19b0439c94537ab2eec2bf8f.jpg

Her finner du søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken

  • Velg "blanketter for lagring" hvis du fylle dem ut elektronisk.
  • Velg "blanketter for utskrift" dersom du ønsker å fylle ut blankettene for hånd.

 

Ferdig utfylte skjemaer og blanketter skal sendes til kommunen.

 

InformasjonsblanketterBlanketter for lagringBlanketter for utskrift 
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5154 Nabovarsel 5154 5154N  5154 5154N
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel 5155 5155N  5155 5155N
5156 Kvittering for nabovarsel 5156 5156N  5156  5156N
5188 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 5188      

 

 

 Søknadsblanketter til byggesakenBlanketter for lagringBlanketter for utskrift
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5151 Søknad om igangsettingstillatelse 5151 5151N  5151  5151N
5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 5153 5153N  5153  5153N
5167 Søknad om ferdigattest 5167 5167N  5167  5167N
5168 Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 5168 5168N  5168  5168N
5169 Søknad om midlertidig brukstillatelse 5169 5169N  5169  5169N
5174 Søknad om tillatelse til tiltak 5174 5174N  5174  5174N
5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer 5175 5175N  5175  5175N

 

 

 Vedlegg til søknaden Blanketter for lagringBlanketter for utskrift
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5176 Boligspesifikasjon i matrikkel 5176 5176N 5176 5176N
5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke 5177 5177N 5177 5177N
5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg 5178 5178N 5178  5178N
5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving 5179 5179N 5179 5179N
5185 Gjennomføringsplan 5185 5185N 5185 5185N

 

 

  Blanketter for ansvarsrettBlanketter for lagringBlanketter for utskrift
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5148 Samsvarserklæring 5148 5148N  5148  5148N
5181 Erklæring om ansvarsrett 5181 5181N  5181  5181N
5183 Opphør av ansvarsrett 5183 5183N 5183 5183N
5184 Søknad ansvarsrett som selvbygger 5184 5184N  5184  5184N
5186 Melding om endring av ansvarsrett 5186 5186N 5186 5186N
5187 Erklæring for selvbygger 5187 5187N  5187  5187N
  Søk om sentral godkjenning        

 

 

Blanketter for uavhengig kontrollBlanketter for lagringBlanketter for utskrift
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5191 Plan for uavhengig kontroll 5191 5191N  5191  5191N
5192 Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen 5192 5192N  5192  5192N
5181 Erklæring om ansvarsrett 5181 5181N  5181  5181N
5149 Kontrollerklæring med sluttrapport 5149 5149N  5149  5149N

BESØKSADRESSER

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

POSTADRESSE
Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO 

FAKTURAADRESSE

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Organisasjonsnr: 974 760 223
IBAN-NR: NO3763450508979