Sentral godkjenning

Gi foretaket ditt et kvalitetsstempel

Sentral godkjenning retter seg mot foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett. Ordningen er frivillig og gir flere fordeler.

  • Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring, gjennomføringsevne og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.

  • Har du sentral godkjenning, vet kommunen at foretaket ditt har den generelle kompetansen som er nødvendig for byggesaken. Det gir enklere og raskere kommunal saksbehandling om lokal godkjenning for ansvarsrett i hver byggesak.

  • Flere kommuner gir lavere saksbehandlingsgebyr for foretak med sentral godkjenning.

BESØKSADRESSER

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

POSTADRESSE
Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO 

FAKTURAADRESSE

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Organisasjonsnr: 974 760 223
IBAN-NR: NO3763450508979