Sentral godkjenning

Gi foretaket ditt et kvalitetsstempel

Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.

  • Kravene til sentralt godkjente foretak skjerpes fra 1. januar 2016. De nye vilkårene innebærer blant annet at bedrifter må dokumentere betaling av skatt og merverdiavgift.  

  • På grunn av større endringer i den nettbaserte søknadsløsningen, stenger vi for mottak av søknader i perioden 14. desember til 4. januar. 

  • Nye vilkår og ny søknadsløsning er klar tirsdag 5. januar 2016.

BESØKSADRESSER

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

POSTADRESSE
Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO 

FAKTURAADRESSE

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Organisasjonsnr: 974 760 223
IBAN-NR: NO3763450508979