Sentral godkjenning

Gi foretaket ditt et kvalitetsstempel

Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen. Fra 1. januar 2016 skal nye tilleggsvilkår vise at foretaket driver seriøst og lovlydig og at det

  • har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker  

  • oppfyller de lovpålagte kravene til drift

  • har betalt skatter og avgifter

Spørsmål

Svartjenesten for spørsmål om sentral godkjenning er åpen fra 9-15 alle hverdager. Du kan også sende spørsmål på epost.

Telefon 22 47 56 00
Epost: post@dibk.no

BESØKSADRESSER

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

POSTADRESSE
Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO 

FAKTURAADRESSE

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Organisasjonsnr: 974 760 223
IBAN-NR: NO3763450508979