Bygg uten å søke

Du kan sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke.

Du kan sette opp blant annet en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Dette gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. 

Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner. 

Under finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

Nabovarsling

Husk å varsle naboen!

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse fra kommunen, må du varsle naboene først.

Må jeg søke?

Skal du bygge garasje, anneks eller lysthus?

Anneks som kan brukes til kontor eller atelier

Hva må du søke om og hva er unntatt søknadsplikt?

Les mer om dette i informasjonsarkene fra Norsk kommunalteknisk forening (NKF)

Vil du bygge om? Fra 1.1.2016 er de tekniske kravene for å endre boligen forenklet:

BESØKSADRESSER

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

POSTADRESSE
Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO 

FAKTURAADRESSE

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Organisasjonsnr: 974 760 223
IBAN-NR: NO3763450508979