DiBK

Privat

Proff

 • Byggteknisk forskrift

  Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Forskriften angir minimumskravene til byggverk.

 • Byggesaksforskriften

  Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning. Forskriften setter krav til søknader, saksbehandling, ansvar i byggesaker, gjennomføring av tilsyn og kontroll

 • Saksbehandling, tilsyn og kontroll

  Sjekklister, maler og veiledning for deg som skal føre tilsyn eller gjøre en uavhengig kontroll.

 • Byggtekniske områder

  Mer om krav og regler til blant annet brannsikkerhet, energi og universell utforming

 • Digital byggesøknad

  Digitale løsninger for byggesøknader gjør det enklere å lage komplett søknad. Finn en løsning som passer dine behov.

 • Sentral godkjenning

  Finn foretak med sentral godkjenning. Søk om, endre eller forny sentral godkjenning.