Foreslå din kandidat til Statens pris for byggkvalitet 2020

"En god bolig gjennom hele livet" er temaet for årets pris. Foreslå din kandidat innen 1. mars 2020.
Sist endret 23.01.2020
Logo Statens pris for byggkvalitet

Fyll inn feltene i skjemaet under

Om prosjektet du vil foreslå:

Hvilket år ble byggverket ferdigstilt?*

Byggverket må være ferdigstilt i 2016 eller senere for å kunne være kandidat til prisen for 2020.

Ferdigattest*

Har byggverket ferdigattest?

Bakgrunnen for forslaget

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Hvorfor mener du at dette byggverket bør får Statens pris for byggkvalitet? Begrunn nærmere under spørsmålene nedenfor.

 

Dokumentasjon av forslaget

Forslagsstiller:

 

logo Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet for byggkvalitet er sekretariat for prisen.

Tilbake til Statens pris for byggkvalitet