Byggesaksblanketter

Her laster du ned søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken.

Sist endret 01.10.2020

Skal du fylle ut elektronisk?

Last ned skjemaet og husk å lagre det. Hvis du ikke lagrer, kan utregninger bli feil.

Er du privatperson?

Du kan bruke enklere skjemaer hvis du skal nabovarsle og bygge en frittliggende bygning mindre enn 70 m2 eller et tilbygg mindre enn 50 m2. Du kan også bruke et enklere skjema hvis du skal søke om bruksendring.

Nummer Informasjonsblanketter Bokmål Nynorsk
5154 Nabovarsel 5154 5154N
  Privatpersoner kan bruke enklere nabovarslingsskjema for mindre byggeprosjekter som garasjer, bod, tilbygg og bruksendring:
Enklere nabovarsel
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel 5155 5155N
5156 Kvittering for nabovarsel 5156 5156N
  Privatpersoner kan bruke enklere kvitteringer for mindre byggeprosjekter som garasjer, bod, tilbygg og bruksendring:
Kvittering for nabovarsel - levert personlig
Kvittering for nabovarsel - sendt på e-post eller sms
Kvittering for nabovarsel - sendt rekommandert
5188 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 5188  
5880 Rekvisisjon av oppmålingsforretning finner du hos Kartverket
Nummer Søknadsskjemaer for byggesaker Bokmål Nynorsk
5151 Søknad om igangsettingstillatelse 5151 5151N
5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 5153 5153N
  Privatpersoner kan bruke enklere søknadsskjemaer for mindre byggeprosjekter som garasje, bod, tilbygg og bruksendring
5167 Søknad om ferdigattest 5167 5167N
5168 Søknad om endring av gitt tillatelse 5168 5168N
5169 Søknad om midlertidig brukstillatelse 5169 5169N
5174 Søknad om tillatelse til tiltak (rammesøknad og ett-trinnssøknad) 5174 5174N
5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer 5175 5175N
Nummer Vedlegg til søknaden Bokmål Nynorsk
5176 Boligspesifikasjon i matrikkel 5176 5176N
5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke 5177 5177N
5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg 5178 5178N
5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving 5179 5179N
5185 Gjennomføringsplan 5185 5185N
Nummer Skjemaer for ansvarsrett Bokmål Nynorsk
5148 Samsvarserklæring TEK17 5148 5148N
5148 Samsvarserklæring TEK10 5148  5148N
5181 Erklæring om ansvarsrett 5181 5181N
5183 Opphør av ansvarsrett 5183 5183N
5184 Søknad ansvarsrett som selvbygger 5184 5184N
5186 Melding om endring av ansvarsrett 5186 5186N
5187 Erklæring for selvbygger 5187 5187N
  Søk om sentral godkjenning    
Nummer Skjemar for uavhengig kontroll Bokmål Nynorsk
5191 Plan for uavhengig kontroll 5191 5191N
5192 Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen 5192 5192N
5181 Erklæring om ansvarsrett 5181 5181N
5149 Kontrollerklæring med sluttrapport 5149 5149N

Skal du avslutte en eldre byggesøknad?

Bruk av blankettene

Blankettene kan skrives ut og fylles ut for hånd, eller du kan laste dem ned til egen maskin, fylle dem ut og lagre. Hvis du ikke lagrer, kan utregninger bli feil.

Kontakt kommunen dersom du har spørsmål om hva som skal fylles ut i skjemaene.

Søknadsskjemaer og blanketter skal ikke sendes til Direktoratet for byggkvalitet.

Usikker på om du må søke?