Sentral godkjenning

Gi foretaket ditt et kvalitetsstempel. Med sentral godkjenning viser du at foretaket har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset aktivitetene dere utfører i byggenæringen.

Publisert 15. september 2016

Finn foretak med sentral godkjenning

Finn foretak med sentral godkjenning.

Mitt foretak

Se tidligere innsendte søknader, endre brukerinformasjon og last ned godkjenningsbevis når søknaden er innvilget.

Spørsmål og svar

  • Hvordan får jeg vurdert fagutdanningen min fra utlandet?

    Dokumentasjonen av utdanningen må være så utfyllende at det kan vurderes hva den svarer til av norsk utdanning. Dokumentasjon av utdanning som er oppnådd i utlandet må derfor vedlegges en oversettelse til norsk, dansk eller svensk språk, jf SAK10 §13-2 med veiledning. Dokumentasjonen må vise utdanningens fagsammensetning, samt nivået og lengden på utdanningen.

  • Hvor lenge varer godkjenningen?

    Sentral godkjenning gis for 3 år av gangen. Gebyr er kr 3.100 per år. Gebyret refunderes ikke. Foretakene må søke om fornyelse etter 3 år. Søknad om endring av godkjenningen midt i en periode, for eksempel ved utvidelse av godkjenningsområder endrer ikke tidspunktet for når det skal søkes om fornyelse av godkjenningen. Det går dermed ikke nye tre år fra et eventuelt vedtak om endring midt i en periode til neste tidspunkt for fornyelse.

  • Hvordan jeg kan få sentral godkjenning over på et nytt organisasjonsnummer?

    Det nye foretaket er en selvstendig juridisk enhet og må søke sentral godkjenning formelt. Det skal opplyses til DiBK om at foretaket har endret organisasjonsform. Søknaden fra det nye foretaket må være komplett med alle opplysninger. Referanseprosjektene som legges inn kan være utført i regi av tidligere foretak.

Flere spørsmål om sentral godkjenning