Bad

Her finner du en oversikt over vanlige byggearbeider for bad. Du får hjelp til å finne ut om arbeidene krever søknad, og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder.

Sist endret 03.02.2022
 • Utskifting av armaturer

  Dette krever ikke søknad, regnes som vedlikehold og TEK17 gjelder ikke.

  Utskifting av armaturer er vedlikehold og det er ikke nødvendig å søke kommunen om tillatelse.

 • Oppussing av overflater og bytte av innredning

  Dette krever ikke søknad, regnes som vedlikehold og TEK17 gjelder ikke.

  Oppussing av overflater og bytte av innredning på bad og andre våtrom er vedlikehold og krever ikke søknad og tillatelse fra kommunen. Dette forutsetter at arbeidene gjøres innenfor en bruksenhet eller branncelle. Bygningens vernestatus kan begrense hva som er tillatt å gjøre.

 • Totalrehabilitering av bad og andre våtrom innenfor en bruksenhet eller branncelle

  Dette krever ikke søknad, men relevante krav i TEK17 gjelder.

  Totalrehabilitering av bad og andre våtrom er unntatt søknadsplikt så lenge arbeidene er innenfor en bruksenhet eller branncelle. Unntaket gjelder også ved rehabilitering av flere våtrom i forskjellige bruksenheter så lenge arbeidene ikke medfører at brannskille brytes. Dette kan være i blokker, kontorbygg og sykehus.

  Eksempler på arbeider som normalt ikke bryter brannskille er:

  • fliser, panel og annen kledning som er lagt på en vegg i tillegg til gipsplater o.l.
  • flis, støp og varmekabler som er lagt oppå et betongdekke
  • skifte av sluk i betongdekke med innstøpt avløpsrør

  Arbeidene må oppfylle relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

 • Arbeid med bad og våtrom som berører flere bruksenheter eller brannceller

  Dette krever søknad, regnes som vesentlig endring eller vesentlig reparasjon og relevante krav i TEK17 gjelder

  Arbeid med bad og våtrom som berører flere bruksenheter eller brannceller er en søknadspliktig vesentlig endring.

  Brannskille anses som brutt når konstruksjonens brannmotstand blir mindre enn minimumskravene i byggteknisk forskrift. Skifte av sluk i etasjeskiller av tre mellom boenheter/brannceller og nye rørføringer mellom boenheter/brannceller vil i de aller fleste tilfelle medføre at brannskillet brytes.

  Arbeidene må oppfylle relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

Kombinere flere arbeider?

Her kan du få hjelp til å vurdere om arbeidene er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Dette kan blant annet være nyttig dersom flere arbeider skal kombineres. Les mer her. 

Skal du pusse opp boligen din?

Boligen vår er noe av det mest økonomisk verdifulle vi eier. For å ta best mulig vare på den bør vi ta smarte valg og gode grep når vi pusser opp. Men hvordan gjør vi det?