Eksempler på byggearbeid på tak

Her finner du en oversikt over vanlige byggearbeider for tak. Du får hjelp til å finne ut om arbeidene krever søknad, og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder.

Sist endret 03.02.2022
 • Bytte ut med lik takstein, takpapp eller takplater

  Dette krever ikke søknad, regnes som vedlikehold og TEK17 gjelder ikke.

  Det å bytte ut all takstein med lik takstein, eller bytte ut all takshingel med lik takshingel er vedlikehold. Kommunale planer og bygningens vernestatus kan begrense hva som er tillatt å gjøre. Dersom det ikke finnes slike begrensninger, krever ikke arbeidet søknad og tillatelse fra kommunen.

 • Bytte til annen takstein, takpapp eller takplater

  Dette kan kreve søknad, regnes som fasadeendring og relevante krav i TEK17 gjelder.

  Dersom du skal bytte til en annen taktekking slik at taket får et annet utseende, kan dette være en fasadeendring. Et eksempel er å bytte fra takpapp til takstein. Det er kommunen som avgjør om dette er en fasadeendring som fører til at bygningens karakter endres. I så fall krever endringen byggesøknad og tillatelse fra kommunen.

  Dersom omleggingen for eksempel får konsekvenser for bæreevnen til takkonstruksjonen, vil dette være en søknadspliktig vesentlig endring. Et eksempel er å legge på taktekking som er tyngre enn den gamle.

  Arbeidene må oppfylle relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

 • Erstatte, forsterke eller endre takkonstruksjon

  Dette krever søknad, regnes som vesentlig endring eller vesentlig reparasjon og relevante krav i TEK17 gjelder.

  Det å bytte ut deler av takkonstruksjon, endre takvinkel eller heve taket vil som regel innebære inngrep i bærende konstruksjoner. Dette er en vesentlig endring eller en vesentlig reparasjon som krever søknad og tillatelse fra kommunen.

  Arbeidene må oppfylle relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

Kombinere flere arbeider?

Her kan du få hjelp til å vurdere om arbeidene er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Dette kan blant annet være nyttig dersom flere arbeider skal kombineres. Les mer her. 

Skal du pusse opp boligen din?

Boligen vår er noe av det mest økonomisk verdifulle vi eier. For å ta best mulig vare på den bør vi ta smarte valg og gode grep når vi pusser opp. Men hvordan gjør vi det?