Eksempler på byggearbeid på pipe

Her finner du en oversikt over vanlige byggearbeider for pipe. Du får hjelp til å finne ut om arbeidene krever søknad, og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder.

Sist endret 02.02.2022
 • Reparasjon av pipe/skorstein

  Dette krever ikke søknad, men relevante krav i TEK17 gjelder.

  Reparasjon av murpuss, sette inn røykrør (fra ildsted til pipe), pusse rundt røykrøret, skifte av feieluke, beslag, røykhette, røykvifte eller røyksuger krever ikke søknad og tillatelse fra kommunen.

  Skal det gjøres arbeid som endrer pipeløsningen, eksempelvis endrer tverrsnitt, høyde og løsning er arbeidet ikke vedlikehold. Dette vil være en vesentlig endring eller en vesentlig reparasjon som er søknadspliktig.

  Arbeidene må oppfylle relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

 • Endringsarbeid i eksisterende pipeløp

  Dette krever søknad, regnes som vesentlig endring eller vesentlig reparasjon og relevante krav i TEK17 gjelder

  Montering og installasjon av nytt innvendig røykrør eller bruk av glidestøp i eksisterende pipeløp er en vesentlig endring eller en vesentlig reparasjon. Dette krever søknad og tillatelse fra kommunen. 

Arbeidene må oppfylle relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

 • Bygge om eller forlenge pipe/skorstein

  Dette krever søknad, regnes som vesentlig endring eller vesentlig reparasjon og relevante krav i TEK17 gjelder

  Det å bygge om eller forlenge pipe/skorstein er en vesentlig endring eller en vesentlig reparasjon. Dette krever søknad og tillatelse fra kommunen.

  Arbeidene må oppfylle relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

 • Installering, endring og reparasjon av ildsted som ovn og peis

  Dette krever ikke søknad, men relevante krav i TEK17 gjelder.

  Installering, endring og reparasjon av ildsted som ovn og peis i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt søknadsplikt. Unntaket gjelder bare selve ildstedet. Bygningens vernestatus kan begrense hva som er tillatt å gjøre.

  Dersom det må gjøres andre arbeider samtidig, som å oppføre, bygge om eller forlenge pipe eller skorstein, vil dette være en vesentlig endring eller en vesentlig reparasjon. Dette krever søknad og tillatelse fra kommunen.

  Arbeidene må oppfylle relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

Kombinere flere arbeider?

Her kan du få hjelp til å vurdere om arbeidene er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Dette kan blant annet være nyttig dersom flere arbeider skal kombineres. Les mer her. 

Skal du pusse opp boligen din?

Boligen vår er noe av det mest økonomisk verdifulle vi eier. For å ta best mulig vare på den bør vi ta smarte valg og gode grep når vi pusser opp. Men hvordan gjør vi det?