Eksempler på byggearbeid på yttervegg

Her finner du en oversikt over vanlige byggearbeider for yttervegg. Du får hjelp til å finne ut om arbeidene krever søknad, og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder.

Sist endret 03.02.2022
 • Male yttervegger

  Dette krever ikke søknad, regnes som vedlikehold og TEK17 gjelder ikke.

  Å male ytterveggene er vedlikehold. Kommunale planer og bygningens vernestatus kan begrense hva som er tillatt å gjøre. Dersom det ikke finnes slike begrensninger, krever ikke arbeidet søknad og tillatelse fra kommunen.

 • Bytte ut all ytterkledning med lik ytterkledning

  Dette krever ikke søknad, regnes som vedlikehold og TEK17 gjelder ikke.

  Det å bytte ut all ytterkledning med lik ytterkledning er vedlikehold. Et eksempel er å bytte ut alle bord i ytterkledningen med samme type materialer, farge og utforming som den gamle. Retningen på kledningen må være den samme som før. Kommunale planer og bygningens vernestatus kan begrense hva som er tillatt å gjøre. Dersom det ikke finnes slike begrensninger, krever ikke arbeidet søknad og tillatelse fra kommunen.

 • Bytte til annen ytterkledning

  Dette kan kreve søknad, regnes som fasadeendring og relevante krav i TEK17 gjelder.

  Dersom du skal bytte til en annen ytterkledning slik at veggene får et annet utseende, er dette en fasadeendring.

  Det er kommunen som avgjør om fasadeendringen endrer bygningens karakter slik at den krever søknad og tillatelse.

  Arbeidene må oppfylle relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

 • Utvendig etterisolering av alle yttervegger

  Dette krever søknad, regnes som fasadeendring, vesentlig endring og/eller vesentlig reparasjon og relevante krav i TEK17 gjelder.

  Utvendig etterisolering av alle yttervegger er en vesentlig endring eller vesentlig reparasjon. Dette krever søknad og tillatelse fra kommunen. Kommunen kan unnta mindre arbeider fra søknadsplikten etter plan- og bygningsloven § 20-5 bokstav g.

  Utvendig etterisolering kan også være en fasadeendring, for eksempel dersom man bytter til annen ytterkledning på én eller flere fasader. Det er kommunen som avgjør om fasadeendringen endrer bygningens karakter slik at den krever søknad og tillatelse.

  Arbeidene må oppfylle relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

 • Erstatte, forsterke eller endre en bærevegg

  Dette krever søknad, regnes som vesentlig endring eller vesentlig reparasjon og relevante krav i TEK17 gjelder

  Det å gjøre inngrep i en bærevegg er en vesentlig endring eller en vesentlig reparasjon. Dette krever søknad og tillatelse fra kommunen.

  Arbeidene må oppfylle relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

Kombinere flere arbeider?

Her kan du få hjelp til å vurdere om arbeidene er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Dette kan blant annet være nyttig dersom flere arbeider skal kombineres. Les mer her. 

Skal du pusse opp boligen din?

Boligen vår er noe av det mest økonomisk verdifulle vi eier. For å ta best mulig vare på den bør vi ta smarte valg og gode grep når vi pusser opp. Men hvordan gjør vi det?