Visuelle kvaliteter for småhus

Gode råd for deg som planlegger et tilbygg.

Gode visuelle kvaliteter er når et byggverk oppleves som vakkert og godt tilpasset omgivelsene. Det er mange elementer som påvirker utseendet til et byggverk. For å få et helhetlig uttrykk, må elementene ses i sammenheng.

Plan- og bygningslovens § 29-2 stiller krav til visuelle kvaliteter for alle byggverk.

I denne veilederen får du gode råd om hva som er lurt å tenke på når du skal lage et tilbygg. Veilederen tar for seg hvordan du kan utforme og plassere et tilbygg. Rådene konsentrerer seg om utseendet på tilbygget.