Bygge selv - Direktoratet for byggkvalitet

Bygge selv

Tips og råd om hva du bør tenke på hvis du har byggeplaner.

Publisert 2. mai 2018

Hvor stort kan du bygge?

Det er grenser for hvor mye du kan bygge på tomta di. Bruk veiviseren for å finne ut hvor stort du kan bygge.

Bygg uten å søke

Finn ut om du kan bygge en garasje, bod eller en annen bygning under 50 kvm uten å søke.

ByggSøk

Lag og lever byggesøknaden på nett.

Byggesaksblanketter

Her finner du alle blanketter og skjemaer til manuell utfylling av byggesøknader.

Søk med hjelp frå fagfolk

Skal du rive eller byggje eit påbygg, må du søkje med hjelp frå fagfolk. Du kan verken søkje, byggje eller rive sjølv, med mindre du kan dokumentere at du er ein kvalifisert fagperson.

Finn foretak med sentral godkjenning

Finn foretak med sentral godkjenning.

Tenk universelt

Gode løsninger og eksempler på universell utforming.

Tåler huset ditt klimaendringene?

Tips til sjekk av hus og hytte

Dette bør du vite om regelverket

Alt byggearbeid er regulert av plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift (TEK) og byggesaksforskriften (SAK). Reglene finner du her. 

I tillegg må du ta hensyn til lokale forskrifter og reguleringer. Dette kan være lokale planbestemmelser og -reguleringer som kommunene har ansvar for.