Bygge selv

Tips og råd om hva du bør tenke på hvis du har byggeplaner.

Publisert 15. september 2016

Hvor stort kan du bygge?

Det er grenser for hvor mye du kan bygge på tomta di. Bruk veiviseren for å finne ut hvor stort du kan bygge.

Bygg uten å søke

Finn ut om du kan bygge en garasje, bod eller en annen bygning under 50 kvm uten å søke.

ByggSøk

Lag og lever byggesøknaden på nett.

Søk med hjelp fra fagfolk

Skal du rive eller bygge et påbygg, må du søke med hjelp fra fagfolk. Du kan verken søke, bygge eller rive selv med mindre du kan dokumentere at du er en kvalifisert fagperson.

Finn foretak med sentral godkjenning

Finn foretak med sentral godkjenning.

Dette bør du vite om regelverket

Alt byggearbeid er regulert av plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift (TEK) og byggesaksforskriften (SAK). Reglene finner du her. 

I tillegg må du ta hensyn til lokale forskrifter og reguleringer. Dette kan være lokale planbestemmelser og -reguleringer som kommunene har ansvar for.

Tenk universelt

Gode løsninger og eksempler på universell utforming.

Tåler huset ditt klimaendringene?

Tips til sjekk av hus og hytte