Byggeregler for ulike byggetiltak

12 informasjonsblader fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) gir veiledning og informasjon for den som skal bygge.

Publisert 03.06.2015
Garasje bed gjerde
Informasjonsark fra NKF er gjort tilgjengelig for den som skal bygge. Arkene gir blant annet informasjon om hva du må søke om og hva som er unntatt søknadsplikten etter 1. juli 2015

Informasjonsarkene gir en sammenstilling av byggereglene for ulike byggetiltak.

Her finner du informasjonsarkene

Informasjonsarkene ligger her som pdf. Alle arkene åpnes i nytt vindu når du klikker på lenkene.

Om informasjonsarkene

Arkene er laget av Norsk kommunalteknisk forening (NKF). I samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet er arkene oppdatert i henhold til de nye reglene som trådte i kraft 1. juli 2015.

Arkene har tidligere vært forbeholdt medlemmer i NKF og har blitt delt ut på servicetorget eller nettsiden til kommunen. Nå har Direktoratet for byggkvalitet frikjøpt informasjonsbladene i ett år. De er dermed tilgjengelige for landets kommuner og for den som skal bygge.

Informasjonsarkene er oppdatert 1. januar 2016