Bygg garasje uten å søke

Finn ut om du kan bygge garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen og varsle naboen.

Sist endret 04.06.2015
Du kan bygge garasje på inntil 50 kvm uten å søke og uten å varsle naboen. Du har selv ansvar for å finne ut hva du har lov å bygge på eiendommen din.

Husk at garasjen må følge alle lover og regler, og at du har ansvaret for at garasjen ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner for eiendommen din, plan- og bygningslovgivningen, vegloven eller annet regelverk.

Du må derfor undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen din før du setter i gang.

Er alt i orden kan du raskere kan gå i gang med byggingen av garasje på tomten din. Du slipper å søke, du slipper å vente på å få søknaden godkjent og du slipper å betale gebyr for byggesøknad.

Dette kan du bygge uten å søke

 • Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter. Dette gjelder både bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA)
 • Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten din
 • Garasjen kan ikke ha kjeller
 • Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
 • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter
 • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter

For å finne riktig høyde på møne og gesims, må du regne ut ferdig planert gjennomsnittsnivå i terrenget rundt garasjen. Dette kan du finne hjelp til i kapittel 4 i veilederen Grad av utnytting

Før du bygger

 • Finn ut hva du har lov til å bygge på eiendommen. Bestill et situasjonskart for eiendommen din, og sett deg inn i reguleringsplanen for eiendommen. Situasjonskart og reguleringsplan kan du skaffe fra kommunen og finnes ofte på kommunens nettsider.
 • Snakk med naboen. Selv om du ikke må sende ut nabovarsel, kan det være smart å informere naboen om byggingen.
 • Pass på at du ikke bygger over vann- og avløpsrør
 • Finn ut hvor mye og hvor stort du har lov til å bygge på tomten din. Dette kalles utnyttingsgrad eller grad av utnytting.
 • Finn ut om du trenger tillatelser fra andre myndigheter før du starter byggingen. Sjekk vegloven, jernbaneloven og annet regelverk slik at du bygger lovlig i forhold til vei, avkjørsel, jernbane og lignende.

Når garasjen er ferdig

Gi beskjed til kommunen når garasjen er ferdig, slik at den blir tegnet inn i kommunens kartdata. Det kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.