Sett opp tilbygg utan å søke

Ønskjer du å utvide huset ditt med ein bod, ei terrasse, ein veranda eller eit nytt rom? Prøv vegvisaren vår for å finne ut om du kan bygge utan å nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen.

Sist endret 16.08.2018
tilbygg på 15kvm, fire meter fra nabogrensen
Sidan 1. juli 2015 kan fleire få sette opp sykkelbod utan å søke

Vegvisaren hjelp deg med å finne ut av kva som må vere i orden for å kunne bygge utan å søke

Prøv vegvisaren her

For å sleppe å søke er det mellom anna krav til at:

  • det du bygg må være 15 kvm kvadratmeter eller mindre
  • du kan ikkje sove i eller bu i tilbygget. Det betyr at det ikkje kan innehelde kjøkken, stue, soverom eller våtrom
  • du kan heller ikkje bruke det til verkstad, kontor eller atelier

Det kan heller ikkje vere begrensningar for kva du har lov til å gjere på eigendommen din i reguleringsplan, kommuneplanens arealdel eller i kommunale vedtekter. Her kan det finnes strengere begrensinger på:

  • kva du har lov til å bygge
  • kor du har lov til å bygge
  • kor stort du har lov å bygge

 

Slepp du å søke?

Har du tatt vegvisaren og fått resultat at du slepp å nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen?

Sjølv om du ikke må sende ut nabovarsel, kan det være lurt å informere naboen om hva du skal bygge, og forklare hvorfor du ikkje må nabovarsle

Sjølv om du slepp å søke, må du melde frå til kommunen når bygget er ferdig, slik at det blir tegna inn i kommunens kartdata. Det kan du gjere ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

Pass også på

Når du bygger utan å søke, har du ansvaret for at bygningen er lovleg oppført. Bygningen kan ikkje komme i konflikt med reguleringsplan, arealdelen i kommuneplanen eller kommunale vedtekter. Du må også passe på at du har innhenta alle relevante dispensasjonar og tillatelser, til dømes for bygging nærheten av veg.