Sjekk om du kan bygge terrasse uten å søke

Planlegger du å bygge terrasse eller platting? Prøv vår sjekkliste for å finne ut om du kan bygge uten å søke.

Sist endret 26.04.2018
Terrassegulv
Når du planlegger å bygge en terrasse må du ta hensyn til regelverket. Foto: Colourbox

Prøv veiviseren for å finne ut om du kan bygge terrasse uten å søke

1. Start med reguleringsplanen for eiendommen din

På nettsidene til kommunen din finner du kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen for eiendommen din.  Finner du ikke reguleringsplan for eiendommen din, må du ta kontakt med kommunen.

2. Kan du bygge der du ønsker?

Neste skritt er å sjekke om kommuneplanens arealdel eller reguleringsplanen har begrensninger på hva du kan bygge på eiendommen din, hvor stort du kan bygge eller hvor du kan bygge det.

Det er for eksempel vanlig med begrensninger på bygging i nærheten av sjø og vassdrag og ved jernbane, trikk eller vei. Det kan også være begrensninger knyttet til

 • nabogrense
 • flom- og skredområder
 • kulturminner
 • sjeldne plante- og dyrearter
 • kraftlinjer

3. Hvor høy blir terrassen?

Byggereglene skiller mellom terrasser som er lavere eller høyere enn 0,5 meter over bakken.

Hvis terrassen skal være lavere enn 0,5 meter over bakken

Blir terrassen eller plattingen lavere enn 0,5 meter over bakken? Da kan du bygge uten å søke så lenge kommunens planer ikke setter begrensninger. Du kan plassere terrassen helt inntil nabogrensa.

Er hele terrassegulvet lavere enn 0,5 meter over bakken, men skal den ha rekkverk? Da må du kontakte kommunen for å høre om du likevel må søke.

Hvis terrasse skal være høyere enn 0,5 meter over bakken

Skal du bygge en terrasse hvor terrassegulvet er høyere enn 0,5 meter over bakken? Da regnes terrassen i de fleste tilfeller med i det bebygde arealet på eiendommen din. Derfor må du først passe på at du ikke bygger mer enn det du har lov til på eiendommen.

Her kan du få hjelp til å finne ut hvor mye du kan bygge på tomten din

Hvis du finner ut at du har lov til å bygge mer på eiendommen din, kan du bygge følgende terrasser høyere enn 0,5 meter over bakken uten å søke:

 • Terrasse inntil hus eller hytte

  Da kan du bygge inntil 15 kvadratmeter så lenge både bygningen og terrassen er innenfor byggegrensen i reguleringsplanen. Finnes ikke byggegrense i reguleringsplan? Da kan du bygge uten å søke så lenge både bygningen og terrassen er 4 meter fra nabogrensa på alle kanter.

Husk å melde fra til kommunen når terrassen er ferdig. Meldingsskjema finner du her.

 • Frittliggende terrasse

  Da kan du bygge uten å søke, men dette forutsetter at
  - hele terrassen er innenfor byggegrense i reguleringsplanen
  - terrassen er under 50 kvadratmeter
  - terrassen er minst 1,0 meter fra nabogrense
  - terrassen er minst 1,0 meter fra nærmeste bygning på eiendommen din.

Pass på at du ikke bygger over vann- og avløpsledninger.

For å være sikker på at det ikke finnes begrensinger i reguleringsplan, anbefaler vi deg å få veiledning i Bygg uten å søke

Husk å melde fra til kommunen når terrassen er ferdig. Meldingsskjema finner du her.

 • Vil du ha enda større terrasse?

  Har du plass til å bygge en terrasse mellom 15 og 50 kvadratmeter inntil hus eller hytte, eller en frittliggende terrasse mellom 50 og 70 kvadratmeter?
  Da må du alltid både nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen, men du kan søke og bygge selv.

Prøv veiviseren for å finne ut om du kan bygge terrasse uten å søke

Hva er en terrasse?

En terrasse eller platting er en utendørs gulvkonstruksjon på bakken, ofte med trapp til terrenget.