Nabovarsel

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed. Har du fått et nabovarsel, kan du komme med merknader til byggeplanene.

Publisert 28. mars 2019

Skjemaer for nabovarsling

Er det nødvendig å nabovarsle innvendige arbeider?

  • Nei, det er ikke krav om nabovarsel for innvendige endringer i en bygning. Grunnen til dette er at innvendige arbeider i liten grad berører naboens interesser.