Slik varsler du naboene om at du vil bygge

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed. Når du sender byggesøknaden til kommunen, må du legge ved en kvittering på at naboene er varslet. Bruk blankettene du finner her.

Publisert 20. september 2016

Er det nødvendig å nabovarsle innvendige arbeider?

  • Nei, det er ikke krav om nabovarsel for innvendige endringer i en bygning. Grunnen til dette er at innvendige arbeider i liten grad berører naboens interesser.

Skjemaer for nabovarsling