Slik varsler du naboene om at du vil bygge

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed. Når du sender byggesøknaden til kommunen, må du legge ved en kvittering på at naboene er varslet. Bruk blankettene du finner her.

Publisert 20. september 2016

Er det nødvendig å nabovarsle innvendige arbeider?

  • Nei. Hensikten med nabovarsel er at berørte naboer skal få anledning til å ivareta sine interesser. Innvendige fysiske arbeider, slik som våtrom, berører ikke naboens interesser og det er i slike tilfeller ikke nødvendig med nabovarsel. Dette følger av byggesaksforskriften § 5-2 femte ledd.

Slik bruker du skjemaene

  • Nabovarsel skal sendes til naboene før du søker om byggetillatelse
  • Kvittering for nabovarselet skal fylles ut av søkeren og sendes til kommunen sammen med byggesøknaden

Blanketter for nabovarsel (last ned)