Bygger naboen din uten at du har blitt varslet?

Naboen din kan sette opp en garasje på 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten å søke kommunen eller si i fra til deg.

Sist endret 23.05.2018
Naboer snakker sammen over gjerdet
Bygger naboen uten at du har fått beskjed? En prat over gjerdet kan være nyttig.

Det kan være lurt å ta en prat med naboen før du eventuelt kontakter kommuner. Da kan du finne ut hva naboen din bygger og hvorfor du ikke har fått beskjed.

Dette er forutsetninger for at naboen kan sette opp en bod eller garasje uten å søke:

  • bygningen kan være inntil 50 kvadratmeter
  • det må være minimum 1,0 meter fra bygningen til nabogrensen
  • det må være minimum 1,0 meter fra den nye bygningen til andre bygninger på samme tomt
  • bygningen kan ha maksimal mønehøyde på 4,0 meter
  • bygningen kan ha maksimal gesimshøyde på 3,0 meter
  • den kan bare ha én etasje, og den kan ikke ha kjeller
  • det ikke finnes begrensninger i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan for eiendommen

Bygningen kan også brukes til for eksempel veksthus, hobbyverksted, atelier, lysthus eller øvingslokale.

Hvilke andre bygninger kan naboen sette opp uten å varsle deg?

Naboen kan også sette opp et tilbygg på 15 kvadratmeter inntil eksisterende bygning. Tilbygget kan for eksempel brukes som bod, søppelskur, sykkelskur eller vedbod. Det er ikke tillatt å bo eller sove i tilbygget.

Dette må naboen varsle om

Naboen må varsle deg hvis han setter opp en bygning beregnet på overnatting, som for eksempel et anneks eller en hytte. Det samme gjelder hvis naboen setter opp en bygning som inneholder kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Har naboen satt i gang bygging av noe av dette, skal han også ha søkt kommunen om byggetillatelse.

Dette gjør du hvis naboen burde ha varslet deg

Hvis byggets størrelse og plassering gjør at det kreves byggetillatelse fra kommunen, skal du bli varslet først. Har du ikke fått nabovarsel, start med å fortelle naboen at han kanskje har vært litt for rask på avtrekkeren. Da får han mulighet til å rette opp feilen.

Hjelper ikke det, kan du gi beskjed til kommunen. Det er best hvis du gjør det skriftlig, og gjerne med en kopi til naboen.

Du kan gi beskjeden anonymt, men vær klar over at naboen din vil få se det du sender inn, og at dokumentet blir registrert i kommunens postliste