Bygger naboen din uten at du har blitt varslet?

Naboen din kan sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å søke kommunen eller si i fra til deg.

Sist endret 23.05.2018
Naboer snakker sammen over gjerdet
Bygger naboen uten at du har fått beskjed? En prat over gjerdet kan være nyttig.

Så hvis du oppdager snekring på den andre siden av hekken, er det slett ikke sikkert han har gjort noe galt.

Best å ta en naboprat før du eventuelt kontakter kommunen.

Med en prat over gjerdet får du sikkert vite mer om hva naboen din bygger og hvorfor du ikke har fått beskjed. Men det er smart at du også setter deg inn i de nye reglene.

Dette er forutsetninger for at naboen slipper å søke byggetillatelse og dermed også varsle deg

  • garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter
  • det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen
  • det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til andre bygninger på samme tomt
  • garasjen kan ha maksimal mønehøyde på 4,0 meter
  • garasjen kan ha maksimal gesimshøyde på 3,0 meter
  • den kan bare ha én etasje, og den kan ikke ha kjeller
  • det ikke finnes begrensninger i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan for eiendommen

Andre bygninger som naboen kan sette opp uten å byggesøknad og uten å varsle deg

  • bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, carport, vedbod eller dukkehus
  • bygning som kan også brukes til hobbyverksted, atelier, lysthus eller øvingslokale.

Dette må naboen varsle om

Naboen må varsle deg hvis han setter opp en bygning beregnet på overnatting, som for eksempel et anneks eller en hytte. Det samme gjelder hvis naboen setter opp en bygning som inneholder kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Har naboen satt i gang bygging av noe av dette, skal han også ha søkt kommunen om byggetillatelse.

Dette gjør du hvis naboen burde ha varslet deg

Hvis byggets størrelse og plassering gjør at det kreves byggetillatelse fra kommunen, skal du bli varslet først. Har du ikke fått nabovarsel, start med å fortelle naboen at han kanskje har vært litt for rask på avtrekkeren. Da får han mulighet til å rette opp feilen.

Hjelper ikke det, kan du gi beskjed til kommunen. Det er best hvis du gjør det skriftlig, og gjerne med en kopi til naboen.

Du kan gi beskjeden anonymt, men vær klar over at naboen din vil få se det du sender inn, og at dokumentet blir registrert i kommunens postliste