Har du fått et nabovarsel?

Da har noen planer om å bygge eller gjøre endringer i nærheten av din eiendom.

Sist endret 28.03.2019

Slik går du fram når du har fått et nabovarsel.

Hva innholder et nabovarsel?

Et nabovarsel inneholder en beskrivelse av hva en nabo planlegger å bygge. I varselet får du en beskrivelse av byggeplanene og hvordan resultatet skal bli. Det skal være enkelt for deg å vurdere hvordan du blir berørt av byggeplanene.

Må jeg bekrefte at jeg har fått nabovarselet?

  • Har du fått nabovarselet rekommandert eller via Altinn? Du trenger ikke bekrefte at du har fått varselet, fordi naboen allerede kan dokumentere at varselet er sendt til riktig mottaker.
  • Har du fått nabovarselet på døra, e-post eller sms? Du må bekrefte skriftlig at du har mottatt varselet slik at naboen kan dokumentere overfor kommunen at du fått det. En automatisk lesebekreftelse fra deg holder ikke. Hvis du ikke bekrefter skriftlig at du har mottatt varselet, må naboen varsle deg på annen måte.

Har du spørsmål om byggplanene?

Du kan spørre kontaktpersonen i nabovarselet hvis noe du har spørsmål til byggeplanene eller noe er uklart. 

Har du merknader til byggpelanene?

Du kan sende inn merknader hvis du mener at byggeplanene påvirker deg negativt. Du kan for eksempel gi innspill til plassering, utforming av det som skal bygges eller ulemper byggeprosjektet gir deg som nabo. 

Har du ingen merknader til byggeplanene?

Da trenger du ikke gjøre noe som helst, men det er til hjelp for naboen din om du bekrefter at du ikke har noen merknader til byggeplanene.

Hva er fristen til å komme med merknader til byggeplanene?

  • Nabovarsel sendt rekommandert eller via Altinn: Fra datoen naboen har sendt varselet, har du 14 dager på å sende merknader til byggeplanene. Denne fristen gjelder uansett om du henter ut nabovarselet eller ikke.
  • Nabovarsel levert på døra, som e-post eller sms: Har du bekreftet skriftlig at du har mottatt nabovarselet? Da har du 14 dager på å sende merknader til byggeplanene fra tidspunktet nabovarselet ble overlevert eller sendt.

Hva skjer med merknadene dine?

Den som er ansvarlig søker for byggeprosjektet skal sende inn merknadene dine og sine kommentarer til merknadene til kommunen sammen med byggesøknaden. Kommunen vurderer om merknadene fra deg og andre naboer påvirker byggeplanene. Hvis naboens byggeplaner er i tråd med regelverket og kommuneplanen, vil merknadene vanligvis ikke bli tatt til følge.

Naboen kan også velge å endre byggeprosjektet på bakgrunn av merknadene. Da vil du få nytt nabovarsel. 

Har du fått nabovarsel i Altinn?

Hvis du skal lese nabovarselet på vegne av en organisasjon, må du ha riktige rettigheter i Altinn. Her ser du hvordan du går fram for å få rettigheter til en byggesak i Altinn

Sending av nabovarsel via Altinn har vært mulig siden starten av 2019. Vi hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål eller tilbakemelding om digitalt nabovarsel. Kontakt oss på e-post: ftb@dibk.no.