Har du fått nabovarsel i Altinn?

Hvis du har spørsmål om nabovarsling i Altinn, kan du se etter svar her.

Sist endret 16.01.2020
 • Finner ikke nabovarselet i Altinn

  Nabovarselet ligger i innboksen i Altinn. Noen ganger må du skrolle litt nedover i innboksen for å finne nabovarselet. Du kan også skrive "nabovarsel" i søkefeltet i innboksen. Du må åpne dokumentene i meldingen om nabovarselet for å se hva det blir varslet om.

  Om du har fått nabovarsel på vegne av en organisasjon, må du passe på å velge riktig organisasjonsnummer når du logger inn.

  Den som skal lese nabovarselet, må ha riktige rettigheter i Altinn. Her kan du lese mer om rettigheter til byggesak i Altinn.

 • Finner ikke e-post om varsel

  Du skal ha fått et varsel på e-postadressen du har registrert på altinn.no. Du kan logge inn på Altinn for å se hvilken e-postadresse du har registrert. Vi anbefaler at du holder kontaktinformasjonen i Altinn oppdatert, slik at du får varsler sendt til ønsket e-postadresse.

  Dersom du ikke finner e-postvarselet på e-postkontoen du har registrert, kan du sende oss Altinn-referansen på e-post til ftb@dibk.no, så skal vi undersøke saken. Altinnreferansen starter på «AR», og du finner den øverst til høyre i nabovarselet (PDF-fila), i en rød rute.

  Hvis du har blitt forhindret fra å sende en merknad til nabovarselet fordi du ikke har fått et e-postvarsel, kan du ta kontakt med kommunen og forklare situasjonen. De vil avgjøre om du kan ettersende merknadene dine. 

 • Kan dere sende dokumentene til nabovarselet?

  Direktoratet for byggkvalitet legger til rette for digitalt nabovarsel, men lagrer ikke dokumentene i saken. Du må derfor be den som har sendt nabovarselet om å sende dokumentene.

  Du kan også logge inn på Altinn for å se nabovarsel med vedlegg. 

 • Vil motta nabovarsel til et annet organisasjonsnummer

  Det er organisasjonsnummeret som er registrert på eiendommen i matrikkelen som bestemmer hvor vi sender nabovarselet.

  Dere kan legge inn et annet organisasjonsnummer som "eiers kontaktinstans" på eiendommene deres i matrikkelen. Da kommer nabovarslene til dette organisasjonsnummeret.

  Ta kontakt med Kartverket om dere trenger hjelp med å sette opp kontaktinstans til eier.

  Kommuner som vil endre organisasjonsnummer, finner mer informasjon om dette her

 • Eier/adresse i nabovarselet er feil

  Da er det Grunnboken som ikke er oppdatert. Du kontakte Kartverket for å få hjelp med å oppdatere eierforholdet, eller tinglyse et eierskifte på Kartverkets nettside

 • Nabovarselet er sendt til feil varslingadresse

  Vi bruker e-postadressen eller telefonnummeret som er registrert i Altinn til å sende varsler om byggesaker. Du kan oppdatere varslingsadressen ved å logge deg inn i Altinn og gå inn på innstillinger. Du finner innstillinger ved å trykke på navnet ditt øverst til høyre etter å ha logget inn. Trykk så på "Din kontaktinformasjon" og legg inn ønsket e-postadresse og telefonnummer.

 • Ønsker lengre svarfrist på nabovarselet

  Svarskjemaet i Altinn skal ikke brukes etter at fristen har gått ut. Ta kontakt med den som har sendt nabovarselet, eller kommunen byggesaken skal behandles hos, og spør om hvordan du kan ettersende merknadene dine.