Oversikt over byggereglene

Her får du oversikt over plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og annet regelverk som er relevant for bygg.

Byggesaksforskriften

Byggesaksforskriften med veiledning.

Byggteknisk forskrift

Byggteknisk forskrift med veiledning

Byggteknisk forskrift

Byggteknisk forskrift med veiledning.

Midlertidig forskrift

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien

Dette svarer vi på

Vi svarer på generelle spørsmål om fortolkning av regelverket.

Vi vurderer ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger. Spørsmål om din byggesak, må du rette til kommunen som er ansvarlig for byggesaken. Trenger du råd om tekniske løsninger eller juridisk bistand, bør du kontakte en byggteknisk konsulent eller en advokat.