Alt om TEK17

Ny byggteknisk forskrift trådte i kraft 1. juli 2017.

Publisert 29. juni 2017

Byggteknisk forskrift

Byggteknisk forskrift med veiledning

Overgangsbestemmelser

For byggesøknader som er kommet inn til kommunen etter 1. juli 2017 og før 1. januar 2019, kan du velge å prosjektere og bygge etter enten TEK10 eller den nye forskriften, TEK17.

Byggteknisk forskrift ses på som en helhet, og i en byggesak må enten TEK10 eller TEK17 velges. Det er ikke mulig å velge krav fra begge regelsett i et byggeprosjekt.

Har du prosjektert etter TEK10, må du opplyse om dette i søknaden.