Byggteknisk forskrift (TEK17)

Kapittel 10 Konstruksjonssikkerhet

Innledning til kapittel 10 Konstruksjonssikkerhet

Kapittel 10 har bestemmelser om konstruksjonssikkerhet. Hensikten med kravene er å ivareta liv og helse til personer og husdyr som oppholder seg i eller på byggverk.