Byggteknisk forskrift (TEK17)

Kapittel 14 Energi

Innledning til kapittel 14 Energi

Kapitlet gjelder alle bygninger med mindre annet er angitt.