Byggteknisk forskrift (TEK17)

Kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis

Innledning til kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis

Reglene i dette kapitlet omfatter administrative bestemmelser om heis og løfteinnretninger. Det beskriver krav, ansvar, plikter og tiltak for å ivareta sikkerheten ved anlegg i driftsperioden.