Byggteknisk forskrift (TEK17)

Kapittel 6 Beregnings- og måleregler

Innledning til kapittel 6 Beregnings- og måleregler

Dette kapitlet omfatter beregnings- og måleregler. Kapitlet inneholder bestemmelser om fastsetting av etasjetall, måling av gesims- og mønehøyder og måling av avstander.

Om måle- og beregningsprinsipper, se kapittel 3 Måle- og beregningsprinsipper  i H-2300 B Grad av utnytting - beregnings- og måleregler.

Om nøyaktighet ved måling, se kapittel 4 Beregnings- og måleregler i H-2300 B Grad av utnytting - beregnings- og måleregler.