Endringshistorikk TEK17

Veiledningen til byggteknisk forskrift endres ved regelendringer eller særskilt behov. Listen viser endringer som er gjort i veiledningen til TEK17 som trådte i kraft 1. juli 2017.

Publisert 25.09.2017
 
Endret datoBestemmelseHva som endret
24.08.17 § 12-6 sjette ledd bokstav c Presisering av preakseptert ytelse nr. 2
30.08.17 § 11-12 første ledd bokstav a Endring i preakseptert ytelse om sprinkling av åpne balkonger
11.09.17 § 11-10 første ledd Endret referanse til nummerering i preakseptert ytelse nr. 4
15.09.17 § 13-7 annet ledd Fjernet veiledning om bruk av 2,0 prosent dagslysfaktor kun for oppholdssone.

Endringshistorikk også i veiledningen

Alle endringer loggføres fortløpende under hver enkelt bestemmelse i byggteknisk forskrift.

Her finner du også en pdf-versjon av veiledningen slik den var før endringen.