Endringshistorikk TEK17

Veiledningen til byggteknisk forskrift endres ved regelendringer eller særskilt behov. Listen viser endringer som er gjort i veiledningen til TEK17 som trådte i kraft 1. juli 2017.

Sist endret 18.01.2018
 
Endret datoBestemmelseHva som endret

15.01.18

 

§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner. Annet ledd

Endring i preakseptert ytelse 1b om oppkant.

 

01.01.18

 

 

 

 

§ 14-3. Minimumskrav til energieffektivitet

 

§ 14-5. Unntak og krav til særskilte tiltak

Forskriftsendring om omfordeling for laftede bygninger. Se også nyhetsartikkel om endringen.

 

 

 

12.12.17

 

 

§ 15-8. Utvendig avløpsanlegg med ledningsnett

 

Veiledningen til første ledd om mulighet for å fravike dimensjoneringsbegrensningen etter plan- og bygningsloven fjernet.

 

01.12.17

§ 11-4. Bæreevne og stabilitet

Begrepet "oppforet tak" er erstattet med "uten loft" i tredje ledd, preakseptert ytelse nr. 6

15.11.17

 

§ 13-4. Termisk inneklima

 

Preaksepterte ytelser oppheves. Veiledningsteksten erstattes med veiledningsteksten fra TEK10.

15.09.17

 

§ 13-7 annet ledd

 

Fjernet veiledning om bruk av 2,0 prosent dagslysfaktor kun for oppholdssone.

 

11.09.17

 

§ 11-10 første ledd

 

Endret referanse til nummerering i preakseptert ytelse nr. 4

30.08.17

 

§ 11-12 første ledd bokstav a

 

Endring i preakseptert ytelse om sprinkling av åpne balkonger

 

24.08.17 § 12-6 sjette ledd bokstav c Presisering av preakseptert ytelse nr. 2

Endringshistorikk også i veiledningen

Alle endringer loggføres fortløpende under hver enkelt bestemmelse i byggteknisk forskrift.

Her finner du også en pdf-versjon av veiledningen slik den var før endringen.