Endringshistorikk

Se endringshistorikk for veiledningen til byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift (TEK10). Veiledningene til byggereglene oppdateres ved regelendringer eller særskilt behov.

Sist endret 05.12.2017
 
Endret datoHvor endringen er gjortGjelder endring/presiseringom bl.a

1. januar 2017

Forskriftsendring

Endringer i SAK

 

 • presisering av hvilke type tilbygg som er omfattet av unntak fra søknadsplikten

1. juli 2016

 

 

Endringer i vTEK

 

 • løsninger for energiforsyning
 • brannmyndighetenes rolle i byggesaker

Endringer i vSAK

 

 • presiseringer om utdanning og praksis

1. januar 2016

 

 

 

 

Tidligere utgave av TEK (før 1.1.2016)

 

Tidligere utgave av SAK (før 1.1.2016)

 

 

 • opphør av lokal godkjenning
 • nye vilkår for sentral godkjenning
 • forenklinger for eksisterende bygg
 • se artikkel om endringene

1. juli 2015

Forskriftsendring

 

 

 

 

 

Tidligere utgave av TEK (før 1.7.2015)

 

 

Tidligere utgave av SAK (før 1.7.2015)

 

 

 • unntak fra søknadsplikt
 • nabovarsel
 • tidsfrister for saksbehandling
 • ferdigattest for eldre bygg

1. januar 2015

Forskriftsendring

 

 

Endringer i TEK

 

 

 

 • unntak for små boenheter
 • universell utforming av uteområder
 • stigningsforhold for atkomstvei
 • forenklinger i publikums- og arbeidsbygg
 • skjerpede krav til sikkerhetsglass
 • sikkerhet ved brann

1. april 2014

 

 

 

 

Endringer i vTEK

 

 

 • sikkerhet mot skred
 • brannsikkerhet for garasjer
 • ledesystemer
 • lysåpning

Endringer i vSAK

 

 

 • solenergianlegg
 • tetthetsmåling

1. oktober 2013 

 

 

 

 

Endringer i vTEK

 

 

 • lydforhold
 • romhøyde
 • bod
 • løfteinnretninger

Endringer i vSAK

 

 

 • avvik ved uavhengig kontroll
 • areal - garasje og tilbygg
 • godkjenningsområder

1. april 2013

 

 

 

 

Endringer i vTEK

 

 • studentboliger
 • bod og oppbevaringsplass
 • balkong og terrasse

Endringer i vSAK

 

 

 • godkjenningsområder
 • nabovarsel
 • søknadsdokumentasjon
 • vanninstallasjoner

1. januar 2013

Forskriftsendring

 

Endringer i vTEK

 

 • tilsyn med produkter
 • vindu og glassfelt

Endringer i vSAK

 

 • uavhengig kontroll
 • bevaringsverdige bygg

Endringer i en bestemmelse?

Endringshistorikk finner du under hvert kapittel i veiledningen i