Endringshistorikk for TEK10 og SAK

Se endringshistorikk for veiledningen til byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift (TEK10). Veiledningene til byggereglene oppdateres ved regelendringer eller særskilt behov.

Sist endret 05.12.2017
 
Endret datoHvor endringen er gjortGjelder endring/presiseringom bl.a

1. januar 2017

Forskriftsendring

Endringer i SAK

 

 • presisering av hvilke type tilbygg som er omfattet av unntak fra søknadsplikten

1. juli 2016

 

 

Endringer i vTEK

 

 • løsninger for energiforsyning
 • brannmyndighetenes rolle i byggesaker

Endringer i vSAK

 

 • presiseringer om utdanning og praksis

1. januar 2016

 

 

 

 

Tidligere utgave av TEK (før 1.1.2016)

 

Tidligere utgave av SAK (før 1.1.2016)

 

 

 • opphør av lokal godkjenning
 • nye vilkår for sentral godkjenning
 • forenklinger for eksisterende bygg
 • se artikkel om endringene

1. juli 2015

Forskriftsendring

 

 

 

 

 

Tidligere utgave av TEK (før 1.7.2015)

 

 

Tidligere utgave av SAK (før 1.7.2015)

 

 

 • unntak fra søknadsplikt
 • nabovarsel
 • tidsfrister for saksbehandling
 • ferdigattest for eldre bygg

1. januar 2015

Forskriftsendring

 

 

Endringer i TEK

 

 

 

 • unntak for små boenheter
 • universell utforming av uteområder
 • stigningsforhold for atkomstvei
 • forenklinger i publikums- og arbeidsbygg
 • skjerpede krav til sikkerhetsglass
 • sikkerhet ved brann

1. april 2014

 

 

 

 

Endringer i vTEK

 

 

 • sikkerhet mot skred
 • brannsikkerhet for garasjer
 • ledesystemer
 • lysåpning

Endringer i vSAK

 

 

 • solenergianlegg
 • tetthetsmåling

1. oktober 2013 

 

 

 

 

Endringer i vTEK

 

 

 • lydforhold
 • romhøyde
 • bod
 • løfteinnretninger

Endringer i vSAK

 

 

 • avvik ved uavhengig kontroll
 • areal - garasje og tilbygg
 • godkjenningsområder

1. april 2013

 

 

 

 

Endringer i vTEK

 

 • studentboliger
 • bod og oppbevaringsplass
 • balkong og terrasse

Endringer i vSAK

 

 

 • godkjenningsområder
 • nabovarsel
 • søknadsdokumentasjon
 • vanninstallasjoner

1. januar 2013

Forskriftsendring

 

Endringer i vTEK

 

 • tilsyn med produkter
 • vindu og glassfelt

Endringer i vSAK

 

 • uavhengig kontroll
 • bevaringsverdige bygg

Endringer i en bestemmelse?

Endringshistorikk finner du under hvert kapittel i veiledningen i