Endringshistorikk

Se endringshistorikk for veiledningen til byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift (TEK10). Veiledningene til byggereglene oppdateres ved regelendringer eller særskilt behov.

Publisert 27.01.2015

 

  Oppdateringen gjelder endringer/presiseringer om blant annet:

1. januar 2016

Tidligere utgave av TEK (før 1.1.2016)

 

Tidligere utgave av SAK (før 1.1.2016)

 • opphør av lokal godkjenning
 • nye vilkår for sentral godkjenning
 • forenklinger for eksisterende bygg
 • se artikkel om endringene

1. juli 2015

Forskriftsendring

Tidligere utgave av TEK (før 1.7.2015)

 

 

 

Tidligere utgave av SAK (før 1.7.2015)

 • unntak fra søknadsplikt
 • nabovarsel
 • tidsfrister for saksbehandling
 • ferdigattest for eldre bygg

1. januar 2015

Forskriftsendring

Endringer i TEK

 • unntak for små boenheter
 • universell utforming av uteområder
 • stigningsforhold for atkomstvei
 • forenklinger i publikums- og arbeidsbygg
 • skjerpede krav til sikkerhetsglass
 • sikkerhet ved brann
1. april 2014 Endringer i vTEK
 • sikkerhet mot skred
 • brannsikkerhet for garasjer
 • ledesystemer
 • lysåpning
  Endringer i vSAK
 • solenergianlegg
 • tetthetsmåling
1. oktober 2013 Endringer i vTEK
 • lydforhold
 • romhøyde
 • bod
 • løfteinnretninger
  Endringer i vSAK
 • avvik ved uavhengig kontroll
 • areal - garasje og tilbygg
 • godkjenningsområder
1. april 2013 Endringer i vTEK
 • studentboliger
 • bod og oppbevaringsplass
 • balkong og terrasse
  Endringer i vSAK
 • godkjenningsområder
 • nabovarsel
 • søknadsdokumentasjon
 • vanninstallasjoner

1. januar 2013

Forskriftsendring

Endringer i vTEK
 • tilsyn med produkter
 • vindu og glassfelt
  Endringer i vSAK
 • uavhengig kontroll
 • bevaringsverdige bygg

Endringer i en bestemmelse?

Endringshistorikk finner du under hvert kapittel i veiledningen i