Høring på ny byggteknisk forskrift, TEK17

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på høring.

Sist endret 10.11.2016

Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Status: Avsluttet
Høringsfrist: 10.02.2017