Høringsinstanser

Høringsinstanser for høring på ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Sist endret 07.02.2017

Høringsbrev og høringsnotat er sendt til instansene på listen under og har i tillegg vært åpen for alle som er interessert i å sende inn svar.

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Advokatforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektenes Fagforbund
Betongelementforeningen
Bioforsk Jord og Miljø
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon
Byggemiljø
Byggenæringens Landsforening
Byggmesterforbundet
Byggvareindustriens Forening
Deltasenteret
Det norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for Nødkommunikasjon
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Energi Norge
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
Finans Norge
Forbrukerrådet
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen
Forum for plan- og bygningsrett
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
GeoForum
Glass og Fasadeforeningen
Grønn Byggallianse
Heisleverandørenes Landsforening
Heismontørenes fagforening
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Hørselhemmedes Landsforbund
Isolasjonsprodusentenes forening
Jernbaneverket
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for betongprodukter
Kystdirektoratet
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
Leieboerforeningen
Maskinentreprenørenes Forbund
Mattilsynet
Mesterbrevnemnda
Miljødirektoratet
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalt folkehelseinstitutt
NKF-byggesak
Norges arktiske studentsamskipnad
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Bygg- og eiendomsforening
Norges Byggmesterforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handikapforbund
Norges Hytteforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Akkreditering
Norsk Bioenergiforening
Norsk Brannvern forening
Norsk Eiendom
Norsk Elvarmeforening
Norsk Fjernvarme
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening mot støy
Norsk Form
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk solenergiforening
Norsk Teknologi
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk trevare
Norsk VA-verkforening
Norsk Varme
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Landskapsarkitekters Forening
Norske Murmestres Landsforening
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS
Norske Samers Riksforbund
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon
OBOS
Oljeindustriens Landsforening
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Riksantikvaren
Rådgivende ingeniørers forening
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes foreninger
Sametinget
SINTEF Byggforsk
Standard Norge
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statkraft
Statsbygg
Student i Nord
Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre
Studentsamskipnaden for Sunnmøre
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Bergen
Studentsamskipnaden i Hedmark
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Trondheim
Studentsamskipnaden i Ås
Sykehusbygg HF
Tekniske Entreprenørers Landsforening
Teknologisk institutt
Unge funksjonshemmede
Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS