Høringssvar på TEK17-høringen

Direktoratet for byggkvalitet har mottatt nærmere 200 svar på høringen om ny byggteknisk forskrift (TEK17). Her ser du listen over innkomne svar.

Sist endret 13.02.2017

Svarene ligger som pdf-dokumenter.

Klikk på navnet for å lese svaret.

(listen oppdateres)