Forslag til endring av byggeblanketter

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet mindre endringer på åtte av byggeblankettene våre. Forslaget legges nå ut på offentlig høring. Høringsfristen er 14. februar 2020.

Sist endret 14.01.2020

Byggeblankettene danner grunnlag for data som også skal inn i nye digitale søknadssystem. Reviderte blanketter vil tre i kraft 6 måneder etter at endringene er vedtatt slik at endringene kan bli implementert i alle systemer før de trer i kraft.

Følgende endringer er foreslått:

Blankett 5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett:

 • Satt inn eget felt med "Beskriv med egne ord hva du skal gjøre".
 • I feltet Planstatus mv er det satt inn egen rute med "andre planer".

Blankett 5154 Nabovarsel:

 • Som eier/fester av har fått eget felt med "andre gårdsnummer og bruksnummer".
 • Tiltak på eiendommen har fått eget felt med "andre gårdsnummer og bruksnummer".

Blankett 5167 Søknad om ferdigattest:

 • "Organisasjonsnummer" for søker og tiltakshaver. Denne endringen kreves ved søknader via Altinn.

Blankett 5169 Søknad om midlertidig brukstillatelse:

 • "Organisasjonsnummer for søker og tiltakshaver". Denne endringen kreves ved søknader via Altinn.

Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak:

 • Erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker har fått rute for "tiltaksklasse".
 • Feltet tiltakets art har får eget felt med "Annet og beskrivelse".
 • Eget felt for "fakturadresse" for ansvarlig søker og tiltakshaver.

Blankett 5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon:

 • I feltet Planstatus mv er det satt inn egen rute med "andre planer".
 • Endret feltbeskrivelse i feltet Dispensasjonssøknad og fravik til TEK. Dette er endret til Dispensasjonssøknad. "Unntak og fravik til TEK".
 • I underfeltet PBL §31-2 er teksten endret fra fravik til "unntak".

Blankett 5185 Gjennomføringsplan:

 • Eget felt for "versjonsnummer".
 • Eget felt for "ansvarlig søker" med "organisasjonsnummer" og "tiltaksklasse".
 • Kolonne 1 er endret fra Alle fagområder i tiltaket til "Funksjon (PRO, UTF, KONTROLL)"
 • Overskrift for kolonnene 1, 2, og 3 er endret til "Beskrivelse av funksjon, ansvarsområde, tiltaksklasse"

Blankett 5186 Melding om endring av ansvarsrett:

 • "Organisasjonsnummer" for søker og tiltakshaver. Denne endringen kreves ved søknader via Altinn.