Forslag til endringer i byggesaksforskriften (Sentral godkjenning)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i byggesaksforskriften på alminnelig høring. Forslagene til endringer knytter seg til den sentrale godkjenningsordningen.

Sist endret 28.06.2018

Departementet foreslår en rekke mindre endringer i byggesaksforskriften som har til hensikt å løse noen av utfordringene næringen har vært opptatt av, deriblant anerkjenning av praksis opparbeidet forut for formell utdanning, synliggjøring av kvalifikasjoner samt enkelte forhold knyttet til seriøsitet.

Høringsfrist: 15. september 2018