Høring: Endringer i byggesaksforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK) på høring.

Sist endret 10.07.2017

Opprettelse av et seriøsitetsregister

I et høringsforslag foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppretting av et frivillig seriøsitetsregister for foretak som utfører arbeid i direkte tilknytning til prosjektering, utførelse og ferdigstillelse av bygge- og anleggstiltak.

Forslaget gjelder forskriftsbestemmelser om innføring av et frivillig register for foretak som utfører arbeider i direkte tilknytning til prosjektering, utførelse og ferdigstillelse av bygge- og anleggstiltak.

Registeret skal kunne brukes av foretak som opererer som underleverandører eller i ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg). Det skal være søkbart for privatpersoner, foretak og myndigheter og vil blant annet gi opplysninger til Håndverkerportalen* som er under opprettelse. Sammen med Håndverkerportalen vil Seriøsitetsregisteret kunne gjøre det lettere for brukerne å finne seriøse foretak, og samtidig gi disse foretakene en fordel ved at de kan synliggjøre seriøs drift i konkurranse med andre foretak.

Foretak som registreres i registeret vil få kontrollert grunnleggende opplysninger for å kunne synliggjøre at foretaket opererer seriøst og på den måten vise forbrukere at de opptrer lovlig.

Se høringsforslaget

Høringsfrist: 30.09.2017