Høring av endring i byggevareforskriften

EU-kommisjonen har vedtatt to rettsakter og lagt frem forslag til tre rettsakter som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Høringsfristen er 4. mai 2019.

Sist endret 05.04.2019

Fordi rettsaktene er EØS-relevante og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre de i norsk rett.

Publisering av standarder og europeiske bedømmelsesdokumenter

EU-kommisjonen har vedtatt to rettsakter om om publisering av standarder og europeiske bedømmelsesdokumenter. For å sikre en rask gjennomføring, sendes rettsaktene på høring før de er inne i EØS-avtalen. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Krav til rekkverk, takoverlys, takluker og utvendige persienner og markiser

EU- kommisjonen har i tillegg lagt frem forslag til tre rettsakter om

  • klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker
  • klassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser og
  • fastsettelse av gjeldende system for vurdering og verifikasjon av ytelsene til rekkverk som brukes for å hindre fallulykker fra større høyder og som ikke utgjør en del av konstruksjonens bæresystem

Hvis det blir vesentlige endringer i den endelige EU-rettsakten, vil vi vurdere behovet for ny høring i Norge.