Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien

§ 4. Unntak fra byggteknisk forskrift

For tidsbestemt bruksendring av byggverk og plassering av midlertidig byggverk, gjelder følgende unntak fra krav i forskrift 19. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift):

a. kapittel 4 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold, kapittel 5 Grad av utnytting og kapittel 6 Beregnings- og måleregler

b. § 8-2 til § 8-5, § 8-7 til § 8-8, § 8-10

c. § 9-3 og § 9-4, § 9-10

d. § 12-2, § 12-7 til § 12-12, § 12-15, § 12-17

e. § 13-2 og § 13-3, § 13-6 til § 13-15

f. kapittel 14 Energi

g. § 15-1 til § 15-4, § 15-13 til § 15-15.

Tidsbestemt bruksendring av byggverk og plassering av midlertidig byggverk, er unntatt fra krav om automatisk brannslokkeanlegg (sprinkling) dersom byggverket har brannalarmanlegg og rømningsveier i samsvar med byggteknisk forskrift kapittel 11.