Regelverksutvikling

Pågående regelverksarbeid.

Publisert 15. september 2016

Ansvar for bygningsregelverket

Direktoratet for byggkvalitet har ansvaret for byggteknisk forskrift (TEK) og forskrift med dokumentasjon av byggevarer (DOK) med veiledninger. Vi utformer og oppdaterer i tillegg veiledningene til byggesaksforskriften (SAK) og forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser.

I tillegg finnes det kommunale, lokale retningslinjer. Lokale bestemmelser får du fra den enkelte kommune.