Fra TEK10 til TEK17

TEK17 har som mål å forenkle og forbedre byggereglene og redusere byggekostnadene. Ny forskrift trådte i kraft 1. juli 2017.

Publisert 15. september 2016

Fra TEK10 til TEK17

Arbeidet med å forenkle og forbedre byggereglene inngår i regjeringens satsing på forenkling og innovasjon i bolig- og byggsektoren og et enklere regelverk.

Forslag til nye bestemmelser skal sendes på høring i løpet av 2016. Målet er at de nye, forenklede bestemmelsene trer i kraft i 2017. Det blir gjort et systematisk arbeid med klargjøring og forenkling for deler av regelverket som gjør det enklere å forstå og følge. Dette vil også berede grunnen for neste generasjons byggteknisk forskrift og et mer digitaliseringsvennlig regelverk.

Spørsmål og svar

Her ser du innsendte spørsmål og våre svar om forståelse av høringsforslaget.