Spørsmål og svar om TEK17

Ny byggteknisk forskrift er på høring. Her ser du innsendte spørsmål og våre svar om forståelse av høringsforslaget.

Publisert 20. januar 2017

Kapittel 8. Opparbeidet uteareal

Spørsmål og svar til høringsforslaget til TEK17.

Kapittel 9. Ytre miljø

Spørsmål og svar til høringsforslaget til TEK17.

Kapittel 11. Sikkerhet mot brann

Spørsmål og svar til høringsforslaget til TEK17.

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Spørsmål og svar til høringsforslaget til TEK17.

Kapittel 13. Inneklima og helse

Spørsmål og svar til høringsforslaget til TEK17.

Kapittel 15. Installasjoner og anlegg

Spørsmål og svar til høringsforslaget til TEK17.

Generelt om høringen

Høringssvarene er nå til behandling.

Veiledningen til TEK17 sendes ikke ut på høring. Den publiseres når forskriften trer i kraft.

TEK17 skal etter planen tre i kraft 1. juli 2017.