Forenklinger i SAK10 trer i kraft 1. juli 2015

Forenklingene i byggesaksforskriften (SAK10) og bygningsdelen av plan- og bygningsloven vil tre i kraft 1. juli 2015.

Publisert 14.11.2014
Enkelte småbygg skaper mye papirarbeid. Forenklingene i byggesaksforskriften som trer i kraft fra 1/7-2015, skal gi kommunene mer tid til veiledning og andre oppgaver. Foto: Colourbox

Våren 2014 foreslo regjeringen en rekke forenklinger i plan- og bygningsloven, disse ble vedtatt av Stortinget i juni 2014. I etterkant har nye forskrifter vært på høring og endringene er ventet å være klare i begynnelsen av 2015.

- Vi har startet et omfattende forenklingsarbeid. Enkelte småbygg skaper mye papirarbeid og skjemaer for innbyggerne, samt at det skaper mye byråkrati hos kommunene. Nå tar vi store forenklingsgrep, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Om lag 20 prosent av kommunenes byggesaksbehandling er knyttet til byggesaker der søknadsplikten nå bortfaller.

- Når vi forenkler kan kommunene bruke mer ressurser på å veilede innbyggerne eller andre oppgaver, fremfor å behandle byggesøknader for små bygg som for eksempel garasjer, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet varslet 7.11 at oppheving av lokal godkjenning av ansvarlige foretak i byggesaker først trer i kraft 1.1.2016.