Grad av utnytting

Veiledningen ”Grad av utnytting” er oppdatert til nytt regelverk og kommer nå i fjerde utgave.

Sist endret 24.01.2014
Foto: Ilja C. Hendel

Dette er de viktigste endringene

Endringer i denne utgaven er blant annet presisering av fastsetting av gesimshøyde for tak med to tilnærmet flate takflater og møne- og gesimshøyde for takterrasser med åpent og transparent rekkverk. Avrundingsregler ved prosent bebygd areal for en tomt (%-BYA) er også presisert. I tillegg er forholdet mellom regelverket og eldre reguleringsplaner oppdatert.

Veiledningen utgis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har utgivelsesdato 20. januar 2014.

Veiledningen erstatter veileder T-1459 Grad av utnytting (2007)

Les og last ned veiledningen