Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 16 Identifikasjon av markedsdeltakere

Markedsdeltakerne skal i tidsrommet nevnt i artikkel 11 nr. 2 på anmodning angi følgende for markedstilsynsmyndighetene:

  1. alle markedsdeltakere som har levert en vare til dem,

  2. alle markedsdeltakere som de har levert en vare til.