Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

I Innledende bestemmelser

Innledning

Kapitlet inneholder fellesbestemmelser for alle produkter til byggverk.