Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

II Krav til byggevarer som er CE-merket

Innledning

Kapittel II gjennomfører byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011) i norsk rett.