§ 15. Virkeområde for kapittel IV - Direktoratet for byggkvalitet

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)