Byggesaksforskriften (SAK10)

Veiledning om byggesak

Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis.

Informasjon utgitt av Direktoratet for byggkvalitet kan fritt brukes og gjengis. Det er altså tillatt å laste ned veiledningen og mangfoldiggjøre den. Ved nedlasting vil veiledningen også være tilgjengelig når man er uten bredbåndforbindelse, men uten fleksibilitet og à jourhold som ligger i nettløsningen.

Det er også mulig å laste ned eller skrive ut enkeltbestemmelser. Bruk ikonet for "skriv ut" som er plassert øverst ved hvert kapittel. 

Tegninger i veiledningen: Direktoratet for byggkvalitet

Publikasjonsnummer: HO-1/2011