Krav til byggevarer

De aller fleste varer som skal bygges inn i bygninger og anlegg er byggevarer. Det kan være alt fra trevirke, betong, stål og isolasjonsprodukter til bjelker, dører, vinduer og vvs-produkter. Byggesett, som byggmoduler og prefabrikkerte våtrom, er også byggevarer.

Publisert 12. mars 2019

Sjekk hvilke krav til dokumentasjon som gjelder for ditt produkt

Når du velger produkt under kommer du inn på en veiviser som hjelper deg å finne ut om dokumentasjonen er i orden, eller om det er noe som mangler.

Disse 20 produktene får direktoratet ofte spørsmål om fra produsenter, importører og distributører av byggevarer. Den er imidlertid ikke uttømmende. Send oss en e-post med innspill til produkter vi kan lage nye sjekklister for.

Tips oss!

Har du mistanke om ulovlig markedsføring, omsetning eller bruk av byggevarer?

Hva er tilsyn?

Vi er tilsynsmyndighet for produkter til byggverk i Norge
Tilsynet skal bidra til at alle importører, distributører og produsenter sørger for at varene som brukes i byggverk har tilfredsstillende produktdokumentasjon og ikke utgjør en risiko for helse, miljø og sikkerhet.

Disse produktene fører vi tilsyn med
Les mer om tilsynet og se oversikten over hvilke produkter vi fører tilsyn med nå og hvilke produkter vi har ført tilsyn med tidligere.